00,00

ORDER LIST

Skip to Content

Privaatsuspoliitikad

Kampaaniamängude isikuandmete töötlemine
Teie usaldus on meile oluline. Soovime, et tunneksite end oma isikuandmete edastamisel turvaliselt. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel saab isikut tuvastada.

Võtame asjakohaseid meetmeid, et kindlustada teie isikuandmete kaitse, ja tagame teie isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtivate andmekaitseseaduste, meie ettevõttesiseste põhimõtete, juhiste ja korraga. Oleme määranud ka andmekaitseametniku, kelle ülesanne on kontrollida, et me neid seaduseid, juhiseid ja korda järgiksime.

Teie isikuandmete töötlemisel peame oluliseks läbipaistvust. Seetõttu kirjeldame selles teabetekstis, kuidas ja kus töötleme isikuandmeid kampaaniamängude ja/või võistluste raames.

Kampaaniamängude ja/või võistluste haldamine

Töötleme teie isikuandmeid selleks, et hallata Arelin Oü ja/või Arelin Oü koostööpartnerite poolt korraldatavaid kampaaniamänge ja/või võistlusi, kui te olete avaldanud soovi kampaaniamängudes ja/või võistlustes osaleda (sealhulgas juhul, kui olete vabatahtlikult avaldanud oma isikuandmeid sotsiaalvõrgustike kommentaarides, sõnumites jne). Töötleme teie isikuandmeid selleks, et loosida ja välja kuulutada võitja, teid tuvastada kampaaniamängude ja/või võistluste võitude väljaandmisel.

Kui soovite kampaaniamängus ja/või võistlusel osaleda, peate esitama meile oma isikuandmed. Kui te ei esita isikuandmeid, ei saa te kampaaniamängudes ja/või võistlustel osaleda, või kui te võidate, ei saa me teile auhinda üle anda.

Teie isikusamasust kontrollitakse auhinna väljastamisel ning erinevuste korral auhinda ei väljastata.

Isikuandmete liigid

Nimi
Perekonnanimi
Kontaktandmed (e-post, mobiiltelefon, kodune aadress)
Seaduslik alus

Teie nõusolek ja meie õigusjärgne kohustus
Säilitamisperiood

Vaadake “Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?”
Juhtudel, kus kampaaniamängud ja/või võistlused organiseeritakse automatiseeritud vahenditega, kasutame automatiseeritud otsustamist selleks, et töödelda nõuetele vastavaid registreerumisi kampaaniamängudele ja/või võistlustele ja/või selgitada välja võitjaid.

Kui te ei soovi osaleda automatiseeritud otsuste tegemises, ei saa te kampaaniamängudes ja/või võistlustel osaleda.