00,00

ORDER LIST

Skip to Content

Saidi Kasutamise Eeskirjad

Saidi kasutamise eeskirjad
1. MÕISTED

1.1. Müüja – Arelin OÜ, juriidiline kood 14265713, juriidiline aadress Annuse tee 5 Rohuneeme 74012 Harju maakond Arelin;

1.2. Arelin – elektrooniline pood aadressil www.mrtortilla.ee;

1.3. Klient –füüsiline täisealine isik, kelle tegevus ei ole piiratud kehtiva kohtumäärusega või juriidiline isik;

1.4. Koostööpartner – Arelin e-poes kaupu või teenuseid pakkuv juriidiline keha;

1.5. Konto – kliendi Arelin lehel registreeritud isiklikke andmeid ja tellimuste ajalugu sisaldav kogum;

1.6. Arelin kontod – Arelin kontod sotsiaalvõrgustikes nagu Facebook, Twitter, LinkedIn jms, mis annavad teavet Arelin e-poe toodete ja teenuste kohta;

1.7. Teenused – kõik Arelin poolt kliendile pakutavad teenused;

1.8. Parool – Kliendi poolt määratud kombinatsioon tähtedest ja numbritest, mis võetakse kasutusele esimesel Arelin kliendiks registreerimise sammul. Parool on vajalik edaspidiseks kontole sisselogimiseks.

1.9. Küpsis (cookie) – väike fail, mis saadetakse Arelin e-poodi külastava kliendi seadmesse. Antud definitsioon hõlmab lisaks küpsise-failile sarnast laadi failide kasutamist;

1.10. Tellimistingimused – kinnitatud Arelin e-poe müügieeskirjad.

1.11. Otseturundus – tegevus, mille eesmärk on e-posti, telefoni või muul otsesel teel pakkuda kliendile Arelin kaupu ja teenuseid või küsida Kliendi arvamust kavandatavate kaupade pakkumiseks või teenuste osutamiseks.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Arelin Eesti filiaali Privaatsuspoliitika sätestab reeglid isikuandmete säilitamiseks, kogumiseks ja töötlemiseks, juhul, kui kasutatakse Arelin teenuseid.

2.2. Privaatsuspoliitka on mõeldud turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks Klientidele, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.

2.3. Klient kinnitab Arelin lehe kasutamisega, et nõustub käesolevate Privaatsustingimustega ja annab nõusoleku enda isikuandete töötlemiseks. Privaatsuspoliitika on avalik ning kõigile kättesaadav Arelin lehel. Iga uus klient, kes esmakordselt sõlmib Arelin müügitehingu, kinnituse isikuandmete töötlemise nõusoleku kohta.

2.4. Arelin leht sisaldab linke teiste ettevõtete ja organisatsioonide veebilehtedele ning et Müüja ei ole vastutav taoliste veebilehtede ega nende poolt pakutava privaatsuspoliitika tingimuste ja esitusviisi eest. Klient peab taolistel juhtudel end Arelin lehel reklaamivate ettevõtete reeglite, Privaatsuspoliitika ja teiste dokumentidega kurssi viima.

2.5. Kliendil on võimalik Arelin lehel ost sooritada kas end eelnevalt kliendiks registreerides või ilma registreerimata. Ilma registreerimata ostu puhul on Klient kohustatud Müüjale avaldama järgmised isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-postiaadress ja kohaletoimetamise aadress. Klient on vastutav enda poolt avaldatud isikuandmete õigsuse eest.

2.6. Isikud, kes soovivad end Arelin lehel registreerida, peavad esitama enda kehtiva e-postiaadressi ja seadma parooli. Sel moel loob klient endale konto. Kliendi konto loomisel küsime järgmist infot: Kliendi nimi, telefoninumber, e-posti aadress. Klient on vastutav antud andmete õigsuse eest. Kliendile antakse registreerides kasutaja-ID. Kliendil on õigus igal ajal:

2.6.1. muuta ja/või täiendada isikuandmeid kontol või kustutada Arelin konto. Konto kustutamiseks tuleb võtta meiega ühendust e-posti teel aadressil kurt@mrtortilla.ee;

2.7. Arelin Kliendi isikukood on nõutud juhul, kui Klient soetab kaupu järelmaksuga või sooritab ostu Arelin Koostööpartnerilt

2.8. Müüjal on vaja koguda Kliendi alljärgnevaid isikuandmeid järgnevalt nimetatud eesmärgil:

2.8.1. E-posti aadress – vajalik Kliendile tellimusekinnituse ja muude ostetud kaubaga seotud dokumentide (arve, tehniline dokumentatsioon, garantiidokumendid jms) saatmiseks; Kasutamistingimustes ettenähtud juhtudel Kliendiga ühenduse võtmiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.

2.8.2. Telefoni number – vajalik Kliendile tellimuse staatuse kohta info edastamiseks, sealhulgas selleks, et teavitada klienti koos tellimuse numbriga, kui kaup on valmis üleandmiseks pakiautomaadi või mõne muu postiteenuse kaudu tellimuse teinud tellijale teate edastamiseks sellest, kuidas on võimalik tellimus kätte saada; Kliendiga ühenduse võtmiseks Kasutamistingimustes sätestatud juhtudel või Kullerteenuse kasutamisel kauba üleandmise kokkuleppimiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.

2.8.3. Isikukood ja isikut tõestav dokument – vajalik Kliendile tellimuse vormistamiseks kasutades järelmaksu, järelmaksupartneriga lepingu sõlmimiseks ja isiku samasuse tuvastamiseks.

3. Arelin ostude turvalisuse tagab SSL (ingl. Secure Socket Layer) sertif